BONITA

Bonita je jeden z nejdůležitějších ukazatelů, jež rozhodují o podmínkách úvěru, dále pak o neschválení nebo schválení hypotéky. Výraznou roli při výpočtu bonity klienta jsou příjmy žadatele. To znamená, čím vyšší příjmy žadatel o hypotéku doloží, tak má podstatně větší šance na dobrou bonitu. Na lepší bonitu žadatele o hypotéku má také vliv, zda má žadatel spolužadatele, kterým např. může být manželka. Dalším faktorem, který ovlivňuje bonitu žadatele, jsou jeho výdaje a také to, jaká částka zůstane po odečtení výdajů od příjmů.

 

Mezi základní položky které se odečítají od příjmů je výše životního minima jež je závislá na počtu osob v domácnosti a jejich věku. Dále to jsou měsíční pravidelné výdaje (inkaso, leasing, apod.), samozřejmě, že čím méně výdajů, tím je bonita klienta vyšší, proto nedoporučujeme tyto výdaje nezatajovat. Banky totiž mají možnost tyto skutečnosti si ověřit v úvěrových registrech. Další výdaj, který má vliv na bonitu žadatele je výše měsíční splátky, tuto výši může klient ovlivnit nejen výši samotné hypotéky, ale také délkou splácení a v neposlední řadě i úrokovou sazbou, tu samozřejmě určuje banka, ale žadatel ji může ovlivnit dobou fixace, bonitou a také předmětem i způsobem zajištění hypotéky. Bonitu také může ovlivnit výše finanční rezervy po splacení hypotéky, tuto finanční rezervu rovněž určuje banka, a to jako procento z výše měsíční splátky nebo výše životního minima.

 

Bonita žadatele o hypotéku může klesnout, pokud má žadatel špatnou platební morálku. V případě, že žadatel na požadovanou hypotéku nemá dostatečnou bonitu, klient ji může zvýšit např. pomocí ručitele nebo spolužadatele. U spolužadatele, popřípadě ručitele se bonita posuzuje stejně jako u žadatele. Bankovní společnosti mají zavedeny pro hodnocení bonity klientů speciální informační systémy pro uchovávání a zpracování dat.