PŘÍJEM

Příjem je ekonomický pojem a jde o jakoukoliv přijatou peněžní částku. Příjmy plynou z různých forem zaměstnaneckého poměru, jde tedy o plat nebo mzdu, dále to jsou příjmy z podnikání a jiné výdělečné činnosti. Tyto příjmy podléhají zdanění. Další příjmy, které podléhají zdanění, jsou příjmy z pronájmu nebytových prostor, bytů, strojů a zařízení, dále to jsou příjmy z kapitálového majetku, tzn. úroky z poskytnutých půjček, z vkladů na běžný účet, atd. V neposlední řadě to jsou příjmy z prodeje movitého majetku, které určuje zákon, příjmy z prodeje vlastního nemovitého majetku, cenných papírů, apod. Příjmy, které zdanění nepodléhají, jsou starobní a invalidní důchody, dávky státní sociální podpory, splátky dluhů, dále pak příjmy v rámci občanské výpomoci, úroky z vkladů na sporožirových účtech, úroky z vkladových certifikátů a další.

 

Příjem je jistá finanční částka, která zbude jedinci nebo domácnosti po zdanění. Minimální čistý měsíční příjem je příjem, který domácnosti nebo jedinci zůstane po odečtení všech pravidelných plateb, např. stavební spoření, životní pojištění nebo leasing. V případě že uvažujete o úvěru, půjčce nebo hypotéce, je velmi pravděpodobné že budete muset doložit vaše příjmy. Na finančním trhu jsou však i nebankovní instituce, které při žádosti o úvěr nepožadují doložení vašeho příjmu.

 

Příjem může být taktéž pasivní. Jedná se o zisk z nájmu budov, bytů apod. Za pasivní příjem můžeme dále označit zisk z podniku, kde není vyžadována naše přítomnost. Dále se může jednat o příjmy z dluhopisů, dividend, či dalších investičních fondů. V současné době pasivní příjem generují umisťování cizí reklamy, a to buď na billboardech či na webových stránkách. Nesmíme opomenout, že jednou z kapitol pasivních příjmů je zisk z úroků, či poskytování licence.

 

Snubní prsteny POLOMIO. Jak zjistit správnou velikost zásnubního prstenu a snubního prstenu. Svatební prsteny budou tak jedinečné, jak jedinečně si je vytvoříte. Jak s přehledem zvládnout žádost o ruku. Jak mít svatební prsteny z hvězdného prachu. Proč snubní prsten osázet drahými kameny? 12 tipů, jak vybrat snubní prsten a nezbláznit se. Víte, že ke zpečetění vašeho příběhu lásky, potřebujete prsteny celkem 3? Jak vybírat svatební zásnubní prsteny? Proč si při výběru svatebního prstenu dát na čas? Z jakého materiálu si nechat vyrobit svatební prsteny?

Hosted on MyDreams VPS server