PŮJČKY NA ZÁSTAVU

Půjčky na zástavu využívají především ti žadatelé, kteří mohou využít jistou formu zástavy, ve většině případů to je majetek a podle hodnoty majetku se pak odvíjí i výše půjčky. Částka této půjčky se pohybuje v rozmezí 40-60% odhadní ceny zastaveného majetku. Je jasné, že při žádosti o půjčku na zástavu je nutné doložit, že nemovitost je ve vašem vlastnictví, popřípadě, ve vlastnictví třetí osoby. O půjčky na zástavu většinou využívají takoví klienti, kteří z nějakých důvodů nechtějí nebo nemohou doložit své příjmy nebo kvůli zvýšení své bonity. Půjčky na zástavu se většinou poskytují od 50 000 korun výše. U půjčky na zástavu není nutno vždy ručit jen nemovitostí, je zde možnost ručení i movitým majetkem, a to např. osobním automobilem, apod.

Pak jako jiné půjčky, i půjčka na zástavu má své výhody i nevýhody. Mezi výhody musíme zmínit rychlé vyřízení půjčky, za odhad z nemovitosti a ani poplatky za vyřízení půjčky platit nebudete. V případě že budete řádně půjčku splácet, některé společnosti nabízejí svým klientům, že mohou automaticky čerpat revolving, jde vlastně o poskytnutí dalších peněžních prostředků během splácení půjčky. Půjčka je bezúčelová, což znamená, že peněžní prostředky lze použít dle uvážení žadatele.

O půjčku na zástavu mohou tedy žádat fyzické i právnické osoby. K žádosti o půjčku na zástavu budete muset doložit fotografie nemovitosti, kterou ručíte, výpis z katastru nemovitosti, kupní nebo darovací smlouvu, občanský průkaz žadatele ale také spolužadatele. Pokud o půjčku žádá právnická osoba, je nutné doložit občanské průkazy statutárních zástupců společnosti, výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být starší než 3 měsíce, kopii živnostenského listu nebo jiné oprávnění k podnikání a v neposlední řadě také je nutné doložit dluhy společnosti, popřípadě zda nebyla uvalena nějaká exekuce.

Snubní prsteny POLOMIO. Jak zjistit správnou velikost zásnubního prstenu a snubního prstenu. Svatební prsteny budou tak jedinečné, jak jedinečně si je vytvoříte. Jak s přehledem zvládnout žádost o ruku. Jak mít svatební prsteny z hvězdného prachu. Proč snubní prsten osázet drahými kameny? 12 tipů, jak vybrat snubní prsten a nezbláznit se. Víte, že ke zpečetění vašeho příběhu lásky, potřebujete prsteny celkem 3? Jak vybírat svatební zásnubní prsteny? Proč si při výběru svatebního prstenu dát na čas? Z jakého materiálu si nechat vyrobit svatební prsteny?

Hosted on MyDreams VPS server