REGISTR DLUŽNÍKŮ

Registr dlužníků je vlastně databáze dlužníků, která obsahuje nejen osoby ale i organizace, které řádně nesplácely své závazky. V registru dlužníků jsou evidovány všechny závazky a vůbec nezáleží na tom, zda dlužník své závazky již splatil nebo ne. Registr dlužníků je využíván především bankovními, ale i některými nebankovními společnosti aby si ověřili spolehlivost a důvěryhodnost svých klientů. V registru dlužníků jsou shromažďovány informace od věřitelů za účelem zpřístupnění dalším věřitelům.

Zanesení vašeho jména do registru dlužníků vám způsobí nemalé problémy, protože v delším časovém horizontu nebudete mít možnost vzít si půjčku, úvěr, hypotéku ani leasing. Registry dlužníků jsou přístupné na internetu a data jsou aktualizovaná.

Jak předejít problémům a nebýt v registru dlužníků? Velmi důležité je si promyslet jak velkou částku potřebujete půjčit, když už si půjčujete, pak vybírat takovou půjčku která je pro vás nejvíce výhodná, splátky vždy splácet včas a pokud můžete, tak si vytvořte finanční rezervu na krytí výdajů v případě nouze.

V České republice existuje hned několik registru, jsou to CRU – registr úvěrů, který provozuje Česká národní banka, BRKI – bankovní registr klientských informací, evidence fyzických osob, informace jsou vymazány po čtyřech letech. NRKI – nebankovní registr klientských informací, registr sdružuje leasingové společnosti a splátkového prodeje. SOLUS – eviduje podnikatelské subjekty s IČ a fyzické osoby s RČ, jedná se o databázi subjektů kteří mají špatnou platební morálku. BPX.cz je internetová databáze pohledávek a CERD – informační systém, který umožní vyhledat nesplacené závazky ekonomických subjektů a zpracovává zobrazení údajů které jsou vedeny v jednotlivých zdrojových registrech. Centrální registr dlužníků umožňuje vyhledat závazky subjektů které jsou registrovány v České republice s napojení na registry EU, USA a mnoha dalších zemí.

Snubní prsteny POLOMIO. Jak zjistit správnou velikost zásnubního prstenu a snubního prstenu. Svatební prsteny budou tak jedinečné, jak jedinečně si je vytvoříte. Jak s přehledem zvládnout žádost o ruku. Jak mít svatební prsteny z hvězdného prachu. Proč snubní prsten osázet drahými kameny? 12 tipů, jak vybrat snubní prsten a nezbláznit se. Víte, že ke zpečetění vašeho příběhu lásky, potřebujete prsteny celkem 3? Jak vybírat svatební zásnubní prsteny? Proč si při výběru svatebního prstenu dát na čas? Z jakého materiálu si nechat vyrobit svatební prsteny?

Hosted on MyDreams VPS server