SMĚNKA

Směnka je úvěrový cenný papír, který musí mít náležitosti, které určuje zákon. Směnka slouží jako prostředek k placení i ručení, prostředek k získání obchodního nebo eskontního úvěru, nebo jako prostředek k získání hotovosti před dobou splatnosti.

Směnky lze rozdělit na cizí a vlastní. Cizí směnka přikazuje jiné osobě, aby směnka byla uhrazena a obsahuje slovo ZAPLAŤTE. Naopak vlastní směnka představuje závazek dlužníka zaplatit a obsahuje slovo ZAPLATÍM.

Směnka má dvě základní funkce, a to zajišťovací a platební. Zajišťovací funkce spočívá k zajištění peněžitého závazku a lze ji uplatnit až poté, kdy povinnost na základě původního peněžitého závazku nebyla splněna. Platební funkce směnky spočívá v tom, že směnku lze použít jako platební prostředek. Majitel směnky může směnku před datem splatnosti prodat, čímž získá finanční prostředky. V tomto případě směnka vlastně nahrazuje finanční hotovost.

Nevýhody směnky spočívají v tom, že musí být vystavena se zákonem stanoveným obsahem, v případě že některá z podstatných náležitostí chybí, směnka je v takovém případě neplatná. Aby směnka byla platná, musí mít tyto náležitosti, a sice bezpodmínečný slib zaplatit danou částku (směnka vlastní), kombinovaně slib zaplatit uvedenou částku jako původní jistinu a k tomu úrok, dále to je bezpodmínečný příkaz zaplatit danou částku (směnka cizí), jméno kdo má zaplatit a jména ručitelů. K dalším údajům patří údaje o splatnosti, a to na viděnou, na určitý čas po viděné, na určitý čas po vystavení směnky a na určitý den, dále pak údaj místa kde má být směnka splacena, jméno remitenta (jméno osoby které má být zaplaceno), datum a místo vystavení směnky a také podpis výstavce.

Splatnost směnky může být stanovena na VIDĚNOU, tzn. že směnka je splatná kdykoliv při předložení, ke kterému musí dojít nejpozději do jednoho roku po vystavení, další možnost je splatnost na určitý den, tzn. že směnka je splatná v určený den. Před uplynutím splatnosti směnky může být odkoupena obchodní bankou, tato situace se nazývá eskont směnky a žadateli je poskytnut tzv. eskontní úvěr.

Snubní prsteny POLOMIO. Jak zjistit správnou velikost zásnubního prstenu a snubního prstenu. Svatební prsteny budou tak jedinečné, jak jedinečně si je vytvoříte. Jak s přehledem zvládnout žádost o ruku. Jak mít svatební prsteny z hvězdného prachu. Proč snubní prsten osázet drahými kameny? 12 tipů, jak vybrat snubní prsten a nezbláznit se. Víte, že ke zpečetění vašeho příběhu lásky, potřebujete prsteny celkem 3? Jak vybírat svatební zásnubní prsteny? Proč si při výběru svatebního prstenu dát na čas? Z jakého materiálu si nechat vyrobit svatební prsteny?

Hosted on MyDreams VPS server