ÚVĚR

Úvěr představuje určitý peněžní obnos, který poskytují bankovní ale i nebankovní společnosti za podmínek které jsou dané zákonem. O úvěr může zažádat fyzická i právnická osoba.

Úvěrů je několik druhů, k těm nejvíce využívanými jsou eskontní, spotřební, hypoteční, překlenovací, investiční, kontokorentní a provozní. K méně využívaným úvěrům můžeme jmenovat zbožové úvěry. Jde o úvěr, který je poskytován ve formě zboží, splátky jsou také ve formě zboží, ale mohou být i ve formě peněžní.

Každý úvěr má RPSN – roční procentní sazba nákladů, což je kalkulace nákladů spojených se splátkami a dalšími poplatky které se k úvěru vážou.

Úvěry jsou rozděleny dle doby splatnosti, a to na krátkodobé (splatnost do jednoho roku), střednědobé (splatnost pět let) a dlouhodobé (splatnost deset a více let). Další dělení úvěrů je podle měny, ty mohou být korunové nebo devizové nebo dle způsobu čerpání, to jsou jednorázové úvěry, klient čerpá předem stanovenou částku buď jednorázově, nebo postupně v předem dohodnutých termínech. Dále pak lze čerpat ve formě úvěrové linky, klient si půjčuje finanční prostředky opakovaně podle svých potřeb do výše stanového úvěrového limitu. Úvěry lze rozdělit také na zajištěné, to jsou především hypotéky, zde klient o úvěr ručí majetkem nebo směnkou a úvěry nezajištěné, ty poskytují banky jen dobrým klientům.

Úvěry poskytují nejen bankovní instituce, ale i nebankovní společnosti, které se zabývají poskytováním úvěrů. Nebankovní úvěry především využívají žadatelé, kteří nemohou doložit příjem nebo jsou vedeni v registru dlužníků z důvodu špatné platební morálky v dřívější době. Bohužel nebankovní úvěry nesou sebou řadu nevýhod, a proto by si měl každý žadatel o úvěr dobře rozmyslet, zda si má zažádat o nebankovní úvěr.

Podmínky pro získání úvěru jsou dosti jednoduché, žadatel musí být starší 18 let, musí mít trvalý pobyt na území České republiky a mít české občanství.

Snubní prsteny POLOMIO. Jak zjistit správnou velikost zásnubního prstenu a snubního prstenu. Svatební prsteny budou tak jedinečné, jak jedinečně si je vytvoříte. Jak s přehledem zvládnout žádost o ruku. Jak mít svatební prsteny z hvězdného prachu. Proč snubní prsten osázet drahými kameny? 12 tipů, jak vybrat snubní prsten a nezbláznit se. Víte, že ke zpečetění vašeho příběhu lásky, potřebujete prsteny celkem 3? Jak vybírat svatební zásnubní prsteny? Proč si při výběru svatebního prstenu dát na čas? Z jakého materiálu si nechat vyrobit svatební prsteny?

Hosted on MyDreams VPS server